Monday, September 11, 2006

Lesson Number 1 (daw)

Huwag Mag-invest masyado ng Emotional Feelings.
hinay-hinay daw muna, baka kasi pag nadapa, uber sa pagkalugmok ang mangyari. alam mo namang hindi ka nag-iisa at mas close sila". haha you got me there. so fine, Watch Out Me!!!

No comments: