Sunday, March 06, 2011

Talk is cheap but...

I told him, "kung tayo pa rin sa Machu Picchu 2014, tayo na nga". Who knows.

1 comment:

Ed said...

malapit na ang 2014 :D 3 years na lanG!