Sunday, December 17, 2006

If given a chance to wish something para sa next year, kalabisan bang humingi ng:

1) pambayad ng sagada trip next year (on january)?
2) a triple A rechargeable battery?
3) makasama ang crush ko sa birthday nya?

you be the judge.

No comments: