Thursday, December 16, 2010

Stress Drilon Wednesday!

What a fabulous (yes, sarcasm) news to greet me on my first day in the office after a vacation. Such a BV Wednesday I was so stressed the whole day sa mga problemang NPI related. It wasn't my fault pero inako ko na para wala nang mahaba pang usapan. Dumagdag pa ang napakababang sweldo na mali-mali pala, buti na lang naagapan.

Dahil dyan napa-tsaa ko, napa-update ng Lakbayan page at napa-blog ulit sa wikang Filipino.


My Lakbayan grade is B-!

How much of the Philippines have you visited? Find out at Lakbayan!

Created by Eugene Villar.

No comments: