Saturday, March 10, 2007

pre-summer adventure

standing from left: mitch marye,juraine,van and aj
sitting: pam and ed

ngayon ko lang naalalang mag-upload ng kahit isang pichur dito sa blog ko. nakakahiya kasi yung iba pero kung gusto mo pa ring makita pumunta ka lang dine.

No comments: