Friday, January 12, 2007

Ano pang maire-react ko dito? :)


Ping Medina as Pepe Rizal

No comments: