Sunday, June 13, 2010

Kalayaan

Araw ng Kalayaan ng mahal kong Pilipinas.

Mabuhay!

No comments: