Thursday, June 12, 2008

Geography and Basketball

60

Haha. Na-blangko ako ng mga isang minuto siguro pambihirang patis naman oo. Nakakahiya!

Game 4 bukas. Sheesh. I'm with you Celtics, all the way!

No comments: