Monday, October 08, 2007

erm...

kagagaling ko lang isang biglaang lakad. i wish i had a camera that time. boo. at nawa'y matuloy ang pulag climb sa end of november. it would be a dream come true to the nth level. wooo!

No comments: